Veen, R. van. (2013). Tijdreizigers. Levende Talen Magazine, 100(8), 30–31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/572