Hendrix, T., Hovens, T., Kappers, A., & Graus, J. (2012). Taalonderwijs in het mbo: Ontwikkelingen, problemen en oplossingen. Levende Talen Magazine, 99(special), 1–72. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/573