Robben, T., & Rooijackers, P. (2014). Hand in eigen boezem? Een reflectie op de ontvangst van het examen Nederlands. Levende Talen Magazine, 101(1), 6–1. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/585