Jong, J. de. (2014). En waar is Egidius gebleven?. Levende Talen Magazine, 101(2), 30–31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/674