Veltman-van den Bos, A. (2004). Edelachtbare! Argumentatie in het recht ter voorbereiding op het schoolexamen Spreekvaardigheid Nederlands. Levende Talen Magazine, 91(2), 18–20. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/690