Bodde-Alderlieste, M. (2004). Van doodlopende naar doorlopende lijnen. Levende Talen Magazine, 91(4), 5–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/696