Gool, C. van. (2004). Pilot Taalleeromgeving voor het BVE. Levende Talen Magazine, 91(5), 21–23. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/704