Daniëls, J. (2004). Web in de klas (vervolg). Levende Talen Magazine, 91(5), 24–26. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/705