Maijers, A. (2004). Wereldwijs met tweetalig onderwijs. Levende Talen Magazine, 91(6), 5–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/706