Peze, E. (2004). Moderne vreemde talen in de onderbouw, een nieuwe editie. Interview met Francis Staatsen. Levende Talen Magazine, 91(8), 4–7. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/719