Jong, J. de. (2014). Lieke Marsmans eigen kleine oorlog. Levende Talen Magazine, 101(4), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/731