Veen, R. van. (2014). Hotel De Grote L. Wie wil er niet logeren. Levende Talen Magazine, 101(4), 34–35. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/732