Zon, J. van. (2003). Enige bedenkingen bij het gebruik van studiewijzers. Levende Talen Magazine, 90(4), 9–11. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/744