Loon, R. van. (2003). In drieën – Vertellen in de klas. Levende Talen Magazine, 90(5), 8–12. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/748