LTM, redactie. (2003). Vertellers vertellen. Levende Talen Magazine, 90(5), 19–24. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/751