Höppener, W. (2003). Taalassistente en Taaldorp: twee vliegen in één klap. Levende Talen Magazine, 90(6), 14–16. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/755