Jong, J. de. (2014). Een poëtische geschiedenis van Insulinde. Levende Talen Magazine, 101(5), 30–31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/769