Veen, R. van. (2014). Avonturen in het verleden. Levende Talen Magazine, 101(5), 32–33. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/770