Bersee, T. (2000). Vaktaal in het virtuele bedrijf. Online bedrijfssimulatie voor inhoudsgericht taalonderwijs. Levende Talen Magazine, 87(5), 13–15. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/802