Daniëls, J. (2000). Stepnet, teleleren voor alle vakken van de 2de fase van het voortgezet onderwijs. Levende Talen Magazine, 87(6), 9–12. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/805