Moerman, J., & Vries, E. de. (2001). Het leven van Marcel Reich-Ranicki. Levende Talen Magazine, 88(3), 9–11. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/823