Hurk, M. van den. (2001). Het land dat in mij woont. Levende Talen Magazine, 88(6), 36–37. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/843