Wijgh, I. (2001). ‘Het gaat niet om het leuk’. Leerlingen over de deelvakken. Levende Talen Magazine, 88(6), 41–42. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/845