Mulder, H. (2001). Een native speaker in school? Ja, leuk!. Levende Talen Magazine, 88(8), 5–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/850