Esch, K. van, Schalkwijk, E., & Summeren, C. van. (2001). Zelfstandig leren van moderne vreemde talen (3). ’En dan grijp ik in’. Levende Talen Magazine, 88(2), 8–11. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/853