Egtberts, M. (2002). Het mobiele taaldorp. Levende Talen Magazine, 89(2), 5–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/857