Knijff, H. de, & Vries, E. de. (2002). Educatief Partnerschap; lerarenopleidingen op nieuwe leest. Levende Talen Magazine, 89(4), 17–18. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/868