Knijff, H. de, & Vries, E. de. (2002). Educatief Partnerschap; zij-instromers aan de slag. Levende Talen Magazine, 89(6), 17–20. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/875