Veer, I. van der. (2002). Argumenteren in de literaire recensie. Levende Talen Magazine, 89(7), 5–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/876