Fiori, L., & Kouwets, E. (2014). Taalniveau 2F in het vmbo-bb: Vereist én haalbaar. Levende Talen Magazine, 101(8), 16–20. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/916