Meestringa, T., & Ravesloot, C. (2014). Schrijven in het voortgezet onderwijs: Een stand van zaken. Levende Talen Magazine, 101(8), 22–27. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/917