Bonset, H. (2015). Een herderlijk schrijven. Levende Talen Magazine, 102(1), 42. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/927