Wetering, T. van de, & Groenendijk, R. (2015). Van toetsgerichte lezers naar zelfstandige, analytische lezers: Geen trucje maar een vaardigheid. Levende Talen Magazine, 102(2), 4–8. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/929