Beckers, C. (2015). Dilemma’s van een docent moderne vreemde talen in het mbo. Levende Talen Magazine, 102(2), 12–16. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/930