Veen, R. van. (2015). Ketchupwolken, een selfie en een kronoscoop. Levende Talen Magazine, 102(3), 30–31. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/942