Groot, P. (1999). Computerondersteunde T2-woordverwerving in de bovenbouw. Levende Talen Magazine, 86(537), 182–191. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/952