Heesters, K., Kramer, F., Kwakernaak, E., & Visser, I. (1999). Is dit een betoog, een beschouwing of een uiteenzetting? Tekstsoorten in het onderwijs. Levende Talen Magazine, 86(539), 415–419. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/961