Schuurs, U. (1999). Scoren op de 100-puntenschaal; Een nieuw toetsinstrument voor NT2 op ISK-niveau. Levende Talen Magazine, 86(542), 536–541. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/971