Raths, A. (1999). De AKO-prijs voor uw school? Het uitgeven van een school-eigen boek. Levende Talen Magazine, 86(542), 542–545. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/972