Bimmel, P., & Oostdam, R. (1999). Strategietraining en leesvaardigheid; Theorie en praktijk in balans. Levende Talen Magazine, 86(543), 556–564. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/973