Alberts, R., & Hest, E. van. (1999). Talenexamens 1999; Te moeilijk of te makkelijk?. Levende Talen Magazine, 86(543), 621–624. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/978