Deelen-Meeng, L. van, & Konijn, M. (2010). Webbased taalportfolio: Een instrument in overdracht po–vo. Levende Talen Magazine, 97(2), 26–30. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/98