Jansen, H., & Peer, C. (1999). Centrale Examens tekstbegrip moderne vreemde talen havo en vwo en het gebruik van woordenboeken. Levende Talen Magazine, 86(544), 639–641. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/981