Mulder, H. (1999). Training in de moedertaal en transfer naar een vreemde taal; Een effectstudie bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Levende Talen Magazine, 86(544), 642–645. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/982