Schooten, E. van, & Rijlaarsdam, G. (1999). Nederlands onder vuur? Over de inhoud en didactiek van het vak Nederlands in de basisvorming. Levende Talen Magazine, 86(545), 757–762. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/990