Claessen, F., & Handel, T. van den. (1998). Het kind van de rekening? Moderne vreemde talen in het mbo. Levende Talen Magazine, 85(527), 70–72. Geraadpleegd van https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/996