Gelderen, Amos van. 1996. “Allochtone En Autochtone Leerlingen in Het Vreemde-Talenonderwijs; Zijn Er Relevante Verschillen?”. Levende Talen Magazine 83 (506). Utrecht, Nederland:10-16. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1030.