Jong, Jan de. 2015. “Niet Lachen Op foto’s”. Levende Talen Magazine 102 (5). Utrecht, Nederland:32-33. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1119.