Blom, Alied. 1997. “Nederlands Leren: Regels of Voorbeelden?”. Levende Talen Magazine 84 (524). Utrecht, Nederland:582-85. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1146.