Jan Erik, Grezel. 1994. “Een Luisterrijke Leerweg Nederlands Als Tweede Taal”. Levende Talen Magazine 81 (491). Utrecht, Nederland:353-57. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1291.